Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit betekent dat in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van toepassing is.

Het doel van de AVG is om de bescherming van persoonsgegevens binnen de EU te kunnen garanderen.

Voor ons als stichting betekent dit dat:

Wij de vrijwilligers op de hoogte hebben gesteld van het verwerken van persoonsgegevens, de vrijwilliger hier toestemming voor heeft gegeven en zijn rechten kent;

  • De persoonsgegevens worden verzameld voor een wel bepalend gewettigd doel en worden niet voor andere zaken gebruikt;
  • Alleen gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, worden verzameld. Denk hierbij aan naam, mailadres en telefoonnummer(s);
  • De persoonsgegevens zijn en blijven up-to-date, wijzigingen dienen door te worden gegeven aan het bestuur;
  • De persoonsgegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging;
  • Wij moeten kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.


Zie de AVG-overeenkomst.